Zakup urządzenia pomagającego w likwidacji barier architektonicznych może być dużym wydatkiem dla osoby niepełnosprawnej. Nie musi jednak oznaczać pasma wyrzeczeń, jeśli skorzystasz z dotacji z PCPR-u, MOPS-u lub MOPR-u. Zobacz, co trzeba zrobić, by uzyskać finansowe wsparcie i obniżyć koszt zakupu schodołazu nawet o 95%!

Schodołazy - sposób na likwidację barier z dofinansownaiem

W ramach dofinansowania ze środków PFRON osoby niepełnosprawne mogą sfinansować zakup zarówno nowych, jak i używanych schodołazów.

Dofinansowanie z PFRON bez tajemnic

Pomoc finansowa w likwidacji barier przysługuje każdej osobie, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowania PFRON uzyskują zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy mają pierwszą lub drugą grupę inwalidzką. Wartość przyznawanych dotacji najczęściej waha się w granicach od 65% do 85% wartości urządzenia, lecz czasami osiąga nawet 95%. Warto jednak pamiętać o tym, że dofinansowanie z PFRON nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i podpisaniem umowy. Jeżeli więc chcesz zmniejszyć wydatki na likwidację barier w Twoim miejscu zamieszkania, kup schodołaz dopiero po sfinalizowaniu wszystkich formalności.

Dofinansowanie PFRON na schodołaz

Uzyskanie dofinansowania PFRON pozwoli Ci na zakup schodołazu, z którego możesz korzystać w domu i na wakacjach.

PFRON – pomoc dla niepełnosprawnych krok po kroku

Choć dotacje pochodzą ze środków PFRON, to w praktyce ich rozdysponowaniem zajmują się PCPR-y, MOPS-y i MOPR-y. Jeżeli więc chcesz uzyskać finansowe wsparcie, najpierw znajdź urząd odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania (kliknij tutaj, aby pobrać ogólnopolską listę PCPR-ów). A następnie skompletuj dokumenty niezbędne do otrzymania dofinansowania z PFRON dla niepełnosprawnych:

  1. wniosek o dotację,
  2. kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub wypis z treści orzeczenia,
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie – musi ono zawierać informację o rodzaju niepełnosprawności,
  4. dowód osobisty (do wglądu),
  5. prawo do dysponowania lokalem, w którym występują bariery architektoniczne (np. akt notarialny lub umowę najmu),
  6. zgodę właściciela budynku/wspólnoty na wykonanie prac,
  7. szkic mieszkania, projekt i kosztorys,
  8. informacje o pozostałych źródłach finansowania zadania (w tym o udziale własnym),
  9. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób w gospodarstwie domowym.
Tani schodołaz - dofinansowanie ze środków PFRON

Zobacz, jak kupić tanio schodołaz, korzystając z dofinansowania PFRON

Kliknij w poniższy link, aby pobrać instrukcję pozyskania dofinansowania PFRON w formacie PDF:

Instrukcja zakupu schodołazu z dofinansowaniem z PFRON

Niektóre urzędy wymagają także dostarczenia kopii orzeczeń o niepełnosprawności osób z gospodarstwa domowego oraz kilku ofert cenowych od różnych firm. Ponadto, jeżeli wnioskujesz w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, dołącz do dokumentacji kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądowego o ustanowieniu opiekuna prawnego.

pfron dofinansowanie 2020

Dzięki dofinansowaniu PFRON możesz kupić schodołaz, dysponując wkładem własnym wynoszącym nawet zaledwie 600 zł.

Co dzieje się po złożeniu wniosku o dotację z PFRON dla niepełnosprawnych?

Dokumenty są weryfikowane pod względem formalnym. Jeżeli urzędnicy dopatrzą się uchybień, zostaniesz poproszony o ich usunięcie w ciągu 30 dni. Następnie wniosek zostanie poddany ocenie, przeprowadzona zostanie wizja lokalna, po czym urzędnicy wydadzą opinię. Otrzymasz informację o rozpatrzeniu wniosku i potrzebie jego uzupełnienia, po czym zostaniesz zaproszony do podpisania umowy. Po sfinalizowaniu zadania nastąpi ostatni etap, czyli rozliczenie wykonania umowy.

Zobacz, jak działa schodołaz gąsienicowy, na którego zakup możesz uzyskać dotację!

 PFRON dofinansowanie 2020 – ile możesz zyskać?

Choć uzyskanie dotacji będzie wymagało od Ciebie odrobiny wysiłku, to warto go podjąć, aby ograniczyć koszty likwidacji barier nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Jak to możliwe? Zobaczmy na poniższym przykładzie. Jeżeli chcesz kupić schodołaz, którego cena sięga 12 000 zł i zdobędziesz dofinansowanie zmniejszające wartość zakupu o 95%, to poniesione przez Ciebie koszty wyniosą tylko 600 zł. Możesz także potraktować dotację jako pomoc w zakupie windy, np. podnośnika pionowego lub platformy schodowej.

Skontaktuj się z nami, aby bezpłatnie uzyskać kosztorys niezbędny do złożenia wniosku i porozmawiać o różnych metodach likwidacji barier.

Zadzwoń!

+48 606 686 002

+48 787 986 002

+48 692 44 94 74