Wypożyczenie

Chcielibyśmy również zachęcić Państwa do skorzystania z naszej wypożyczalni schodołazów, która jest dodatkową formą działalności naszego sklepu. Ogólnie wiadomo, że zakup takiego sprzętu, jakim jest schodołaz to niemały wydatek. A bywają przecież sytuacje, kiedy możemy potrzebować transportera schodowego dosłownie na kilka dni, wtedy za stosunkowo niewielkie pieniądze można skorzystać z formy wypożyczenia. Na miejscu przeprowadzamy prezentację oraz szkolenie z obsługi schodołazów.

Regulamin wypożyczalni:

1. Wypożyczenie odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy użyczającym (właścicielem sprzętu), a najemcą, bądź jego przedstawicielem.

2. Przy podpisaniu umowy najmu najemca, bądź jego przedstawiciel powinien okazać się dowodem osobistym lub prawem jazdy.

3. Po podpisaniu umowy należy zdeponować kaucję zwrotną. Wysokość jej jest uzależniona o modelu transportera schodowego i wynosi od 2000 do 4500 zł.

4. Po zakończeniu okresu wypożyczenia oraz sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu kaucja wraca do najemcy.

5. W przypadku wykrycia uszkodzenia użyczonego urządzenia kaucja zostaje zatrzymana, a po dokonaniu naprawy jej koszt jest potrącony z zabezpieczonej kwoty kaucji.