Dofinansowanie dla niepełnosprawnych.informator_dofinansowanie

Osoby niepełnosprawne, to dość często ludzie niezbyt majętni dlatego też pomoc jaką otrzymują w postaci dofinansowania to bardzo istotna kwestia. W Polsce kilka tysięcy osób, to osoby niepełnosprawne potrzebujące różnego rodzaju świadczeń oraz urządzeń ułatwiających codzienne życie. Z tego też powodu istnieje kilka rodzajów dofinansowań.

Dofinansowaniem, czy też jego udzielaniem zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Co zatem należy zrobić aby takie dofinansowanie otrzymać?

Po pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności.

Każdy kto zamierza starać się o dofinansowanie z PFRON powinien w pierwszej kolejności otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności. Takie orzeczenie wydawane jest przez komisje składające sie z lekarzy, psychologów oraz doradców zawodowych. Aby wystąpić o wydanie orzeczenia należy przygotować pełną dokumentację medyczną w postaci zaświadczeń o stanie zdrowia, dzienników szpitalnych oraz aktualnych wyników badań.

Po złożeniu dokumentacji czekamy około miesiąca na decyzję w niektórych przypadkach możemy spodziewać się wezwania na stawienie się przed komisją.

Formalności w PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organ pośredniczący w otrzymaniu środków z funduszu załatwi większość formalności związanych z przyznaniem dofinansowania. Pisemne wnioski  składa się w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskującego. Ważną kwestią przy składaniu dokumentów o dofinansowanie jest szybkość w działaniu, dlatego najlepiej złożyć  je na początku roku. Wnioski są kolejkowane, co oznacza ni mniej ni więcej tylko tyle,  że kto pierwszy ten lepszy.

PFRON dofinansowuje.

O dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na tzw. likwidowanie barier architektonicznych mogą się ubiegać wszystkie osoby dorosłe oraz dzieci po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Środki Funduszu można spożytkować według indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.  Wysokość dofinansowania może wynieść nawet do 95 procent wartości inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O co możemy wnioskować? Ponieważ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. nie określa ani nie definiuje żadnego zakresu co do barier architektonicznych, dlatego możemy przyjąć, iż:

– bariery architektoniczne są to wszelkiego rodzaju progi i utrudnienia istniejące w budynku oraz w jego najbliższej okolicy, które ze względu na zastosowania techniczne oraz konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

Urządzenia do likwidacji barier architektonicznych.

Na rynku istnieje co najmniej kilka rodzajów urządzeń do likwidacji barier architektonicznych. Nasza firma oferuje szeroki asortyment  począwszy od schodołazów, wind krzesełkowych, podnośników pionowych włącznie z platformami przyschodowymi. Praktycznie każde z tych urządzeń oferujemy w wersji nowej, jak i używanej. Na każdy sprzęt udzielamy gwarancji i każdy z nich jest objęty dofinansowaniem z PFRON.

W przypadku pytań udzielimy wyczerpujących informacji. Prosimy dzwonić pod numer: 606 248 022 lub pisać  na adres: info@uzywane-schodolazy.pl