kompaktowy_schodolaz_gasienicowy

Kompaktowy schodołaz gąsienicowy

Nie wszystkie budynki użyteczności publicznej są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie wszystkie też można dostosować mimo chęci ze strony urzędników. Budowa pochylni czy wind nierzadko stanowi ingerencję w konstrukcję budynku i zdarza się, że architekt nie może wyrazić zgody na przebudowę. Wiele urzędów czy innych instytucji publicznych znajduje się w zabytkowych budynkach. Wówczas konserwator zabytków nie wyraża zgody na jakiekolwiek prace na ich terenie. Czy w związku z tym inwalidzi ruchu pozbawieni są możliwości dostępu do tego typu budynków?

schodolaz_gasienicowy_na_schodach

Schodołaz gąsienicowy na schodach

Oczywiście nie. Z pomocą przychodzi nowa technologia. Zamiast windy można bowiem zastosować niezawodne i znakomite urządzenie jakim jest schodołaz gąsiennicowy. To niewielki pojazd o składanej konstrukcji, dzięki któremu poruszające się na inwalidzkich wózkach osoby mogą pokonać schody zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Jego niewątpliwymi zaletami są niska w stosunku do kosztów instalacji pochylni czy windy cena, mobilna konstrukcja i łatwość obsługi. Schodołaz gąsiennicowy jest niewielki. Z powodzeniem może znajdować się w pobliżu drzwi wejściowych przy recepcji czy stanowisku ochrony. W przypadku braku windy czy pochylni przy schodach zewnętrznych, inwalida może za pomocą bezprzewodowego dzwonka przywołać kogoś z obsługi do pomocy. Przewożenie osoby na wózku inwalidzkim jest niezwykle proste. Nie wymaga żadnych kwalifikacji ani długotrwałych szkoleń. Schodołaz napędzany jest silnikiem elektrycznym, a więc nie zanieczyszcza powietrza spalinami, co jest szczególnie ważne w przypadku stosowania go wewnątrz budynków. Cicha praca nie zakłóca spokoju interesantów ani pracowników. Dzięki schodołazowi gąsiennicowemu każdy budynek użyteczności publicznej może stać się przyjazny dla osób na wózkach inwalidzkich.

Jazda schodołazem jest bezpieczna i komfortowa. Urządzenie to pozwala na spełnienie przepisów dotyczących dostępności budynków publicznych bez konieczności kosztownego montażu wind czy pochylni. Przed podjęciem długotrwałych prac na terenie budynku warto jest przyjrzeć się ofercie schodołazów gąsienicowych. Ich atrakcyjna cena oraz szeroki wachlarz zastosowań, mogą się przydać np. w przypadku organizowania imprez plenerowych, sprawiają, że są znakomitą alternatywą, a nierzadko zdecydowanie lepszym rozwiązaniem!